Ubezpieczenie domu jednorodzinnego i mieszkania

ubezpieczenie domu jednorodzinnego

Polisy zapewniające ochronę mieszkań i domów to jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów ubezpieczeniowych. Na ich koszt wpływa ma wiele różnych elementów. W jednej ofercie ubezpieczenie od skutków powodzi może być automatycznie włączone, w innej jest włączane pod warunkiem zgody na zapłacenie dodatkowej składki. Spotkać się można też z sytuacją, gdy niektóre zakresy ochrony, np. ubezpieczenie od dewastacji, wandalizmu, przedmiotów szklanych od stłuczenia, etc., są włączane w ramach ryzyk podstawowych, w granicach sum ubezpieczenia przyjętych przez klienta, albo ochrona w tych zakresach jest ograniczona. Mowa wówczas o podlimitach sum. Tzw. „pełny zakres ochrony od zdarzeń losowych” może obejmować bardzo szeroki katalog ryzyk albo jedynie część z nich, zaś inne da się włączyć dodatkowymi (płatnymi) klauzulami. Dlatego warto zastanowić się:

 

  1. Co chcesz ubezpieczyć – dom, domek letniskowy, czy lokal w budynku wielorodzinnym? Cały, czy tylko jego elementy stałe i ruchomości? Czy jesteś zainteresowany ochroną np. budowli na działce, na której usytuowany jest Twój dom, ewentualnie garażu, płotu, bramy, urządzeń, roślinności, innych składników Twojego mienia?
  2. Czy będziesz potrzebować na polisie klauzuli o cesji praw z umowy ubezpieczenia i na jaką sumę?
  3. Czy zakresem ochrony ma być objęta także Twoja odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem/zaniechaniem/w związku z posiadaniem mienia osobom trzecim (np. sąsiadom)? Co z ochroną w tym zakresie, jeśli jesteś najemcą lub najmującym lokum osobom trzecim? Czy interesuje Cię ochrona w przypadku, gdy Ty lub domownicy korzystacie z lokali przez jakiś czas (np. dzieci na stancji, Ty w pensjonacie na wakacjach, itp.)? Czy interesuje Cię rozszerzenie tej ochrony poza granicami RP, a może jeździsz rekreacyjnie konno, korzystasz w sezonie letnim z łodzi, żaglówki?
  4. Sposób likwidacji szkody – jaką wartość mienia chcesz brać pod uwagę: rzeczywistą, rynkową, odtworzeniową?
  5. Jaki ma być zakres ochrony – elementarne zdarzenia losowe, ich pakiet rozszerzony (o co?), czy także kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja? Być może interesuje Cię szersza formuła typu „all risks” (odpowiedzialność ubezpieczyciela za wszystko, co nie jest wyłączone i/lub ograniczone)? Czy znasz ów katalog wyłączeń i ograniczeń w ochronie, a także zakres obowiązków i innych warunków, których spełnienie jest niezbędne, aby polisa była skuteczna?
  6. Czy jest jakiś typ szkód, który może być likwidowany bezgotówkowo?
  7. Czy jesteś zainteresowany świadczeniami dodatkowymi, np. naprawa AGD, pomoc hydraulika, ślusarza, etc.?

 

Różne formy ubezpieczenia nieruchomości

Oferuję ubezpieczenie domu jednorodzinnego, mieszkania czy nawet lokalu o innym przeznaczeniu. Dokładny zakres usług różni się wówczas w zależności od wybranego pakietu. Niektóre produkty obejmują wyłącznie mury i elementy stałe nieruchomości, podczas gdy inne pozwalają na zabezpieczenie również mienia ruchomego. Istnieje również specjalne ubezpieczenie domu letniskowego, które umożliwia uchronienie się przed kosztami związanymi z jego podpaleniem czy uszkodzeniem w wyniku działania czynników atmosferycznych.

Ubezpieczenie mieszkania i lokalu użytkowego można zakupić także wtedy, gdy nieruchomość jest wynajmowana. Wówczas chodzi głównie o OC w życiu prywatnym, które pozwala na zabezpieczenie się przed poniesieniem kosztów szkód wyrządzonych sąsiadom czy właścicielowi obiektu. Ubezpieczenia lokalu użytkowego sprawdzą się doskonale także wtedy, gdy jest w nim prowadzona działalność gospodarcza. Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców okazuje się również osobny produkt, czyli ubezpieczenia biznesowe. Chronią one nie sam obiekt, w którym prowadzona jest działalność, lecz interesy właściciela firmy. Znajdziesz u mnie różne formy polis, pozwalając na dopasowanie do własnych potrzeb.