Mieszkania i Domy

dom w dłoniachPolisy zapewniające ochronę mieszkań i domów to jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów ubezpieczeniowych. Na koszt polisy wpływa ma wiele różnych elementów, np. może mieć wpływ to, że w jednej ofercie ubezpieczenie od skutków powodzi może być automatycznie włączone, w innej jest włączane pod warunkiem zgody na zapłacenie dodatkowej składki. Spotkać się można też z sytuacją, gdy niektóre zakresy ochrony, np. ubezpieczenie od dewastacji, wandalizmu, przedmiotów szklanych od stłuczenia, etc., są włączane w ramach ryzyk podstawowych, w granicach przyjętych przez klienta sum ubezpieczenia albo ochrona w tych zakresach jest ograniczona w ramach podlimitów sum ubezpieczenia (np. od ognia i innych zdarzeń losowych do 100% sumy ubezpieczenia, a od np. dewastacji do x% tej sumy, nie więcej niż…). Tzw. „pełny zakres ochrony od zdarzeń losowych” może obejmować bardzo szeroki katalog ryzyk albo obejmować jedynie część z nich, zaś inne można włączyć dodatkowymi (płatnymi) klauzulami. Dlatego warto zastanowić się:

1. Co ubezpieczamy – dom, domek letniskowy, czy lokal w budynku wielorodzinnym – cały, czy tylko jego elementy stałe i ruchomości? Czy zainteresowani jesteśmy ochroną np. budowli na działce na której usytuowany jest nasz dom, ewentualnie garażu, płotu, bramy, innych urządzeń, roślinności, innych składników naszego mienia (jakich?)?

2. Czy będziemy potrzebowali na polisie klauzuli o cesji praw z umowy ubezpieczenia i na jaką sumę?

3. Czy zakresem ochrony ma być objęta także nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone naszym działaniem/zaniechaniem/w związku z posiadaniem mienia osobom trzecim, (np. sąsiadom)? Co z naszą ochroną w tym zakresie, jeśli jesteśmy najemcą lub najmującym nasze lokum osobom trzecim? Czy interesuje nas ochrona w przypadku gdy my lub nasi domownicy korzystają z lokali przez jakiś czas ( np. dzieci na stancji, my w pensjonacie na wakacjach, itp.)? Czy interesuje nas rozszerzenie tej ochrony poza granicami RP, a może jeździmy rekreacyjnie konno, korzystamy w sezonie letnim z łodzi, żaglówki?

4. Sposób likwidacji szkody – jaka wartość mienia chcemy aby była brana pod uwagę: rzeczywista, rynkowa, odtworzeniowa?

5. Jaki ma być zakres ochrony – elementarne zdarzenia losowe czy ich pakiet rozszerzony (o co?), czy także kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja? Być może interesuje nas szersza formuła typu „all risks” (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za wszystko co nie jest wyłączone i/lub ograniczone)? Czy znamy ów katalog wyłączeń i ograniczeń w ochronie, a także zakres obowiązków i innych warunków, których spełnienie jest nieodzowne aby nasza polisa była skuteczna?

6. Czy jest jakiś typ szkód, który może być likwidowany bezgotówkowo?

7. Czy jesteśmy zainteresowani świadczeniami dodatkowymi, np. naprawa AGD, pomoc hydraulika, ślusarza, etc.?