Komunikacyjne

Temat rozległy i tylko pozornie nieskomplikowany. Mnogość form, rodzajów tego typu ubezpieczeń, dynamika ich zmian jest znaczna. Być może nie warto się wgłębiać w szczegóły, zwłaszcza jeśli poprzestaje się na wyborze ubezpieczenia obowiązkowego. Jeśli jednak prześledzi się przepisy stosownych ustaw i skonfrontuje się z tzw. „praktyką dnia powszedniego”, to łatwo dojść do wniosku, że elementarna wiedza i tu się przydaje. Pozwala ona bowiem uniknąć wielu problemów, także finansowych. Sądzę że pigułka wiedzy którą tu przedstawiam przydać się może każdemu, niezależnie od tego jakiego ubezpieczenia poszukuje, aby ubezpieczyć swój interes majątkowy związany z posiadaniem pojazdu. Kwestia zdefiniowania tego interesu, określenia jaką jego część i w jakich sytuacjach chcemy zabezpieczyć umową ubezpieczenia, to oddzielna kwestia. Tu pomocny będzie umieszczony w zakładce „Kontakt” formularz „Analiza Potrzeb Klienta”. Poniżej podano konkretne nazwy ubezpieczeń. Można w nie kliknąć i wybrać sobie interesujące wątki tego artykułu.

 

Pasy

Ubezpieczenia występują w dwóch postaciach:

  • i n d y w i d u l n a – tj. umowa ubezpieczenia komunikacyjnego z zakresem ochrony dobranym do indywidualnych potrzeb klienta. Może to być ochrona tylko w zakresie OC ppm lub to OC rozszerzone o autocasco, assistance, NNW, ewentualnie jeszcze inne ryzyka, albo autocasco bez OC ppm, ewentualnie z dodatkowymi ryzykami jw. Taka polisa dotyczy zawsze jednego konkretnego pojazdu.
  • f l o t y - to rodzaj umowy z Ubezpieczycielem, w ramach której ubezpieczana jest grupa pojazdów, wg. tych samych standardów i zasad. Ubezpieczenia flotowe dedykowane są przedsiębiorstwom posiadającym najczęściej nie mniej niż 5 pojazdów.


Należy tu jeszcze wspomnieć o tzw. p a k i e t a c h  u b e z p i e c z e n i o w y c h. Są to specjalne oferty obejmujące kompleksowe ubezpieczenie pojazdu ale tylko nowe z salonu lub kilkuletnie.
W pakiecie komunikacyjnym nie ma możliwości zrezygnowania z któregokolwiek podstawowego (OC ppm, AC/KR) ryzyka ubezpieczeniowego i często z istniejących tam ryzyk dodatkowych. Można natomiast niekiedy wybierać w zakresie tych ostatnich jakąś opcję.
W przeciwieństwie do polis indywidualnych, w pakiecie najczęściej składka dotyczy całej polisy i oparta jest zazwyczaj o jeden wskaźnik procentowy.

To oczywiście opis ogólny, w szczegółach propozycje Ubezpieczycieli co do konstrukcji ofert mogą się różnić. Za jakiś czas mogą się pojawić nowe, całkowicie odmienne postaci i formy ubezpieczeń.

 

Przegląd istniejących ubezpieczeń komunikacyjnych ilustruje poniższy schemat, uwzględniający podstawowy ich podział na obowiązkowe i dobrowolne :

 Rozpiska ubezpieczeń


Co warto wiedzieć o obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, BLS, autocasco, likwidacja szkód, ubezpieczeniach dodatkowych; NNW komunikacyjne, assistance, ubezpieczenie szyb, ochrona prawna i inne, można przeczytać klikając wspomniane kategorie.