Ubezpieczenia

Swoim działaniem obejmuję w zasadzie wszystkie grupy ubezpieczeń. Jednakże mogę wskazać te, które najczęściej zdarza mi się oferować. Mieszczą się one w pięciu grupach:

  • mienie osób fizycznych (ubezpieczenia mieszkaniowe, samochody, etc.),
  • małe i średnie firmy,
  • turystyczne i od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • rolne,
  • na życie 

Mam w swojej ofercie także ubezpieczenia, które trudno jednoznacznie zakwalifikować do którejkolwiek z wym. wyżej grup, np.: OC w życiu prywatnym, OC zawodowe i szereg innych.