Oferta

war-to

Ubezpieczenia – oferta

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne. Nie tylko z uwagi na wysokość ewentualnego świadczenia, składki, ale również w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i konstrukcją oferty. Stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń definicje często różnią się w swej treści od pojęć obiegowych. Nie zawsze też dokładnie oznaczają to samo we wszystkich ofertach. Warto zwrócić uwagę na te różnice, a także na wyłączenia i ograniczenia w ochronie (obligatoryjne i fakultatywne), franszyzy (integralne i redukcyjne), udziały własne w szkodzie, klauzule rozszerzające i zawężające zakres ochrony, sposób określania wartości mienia przyjętego do ubezpieczenia, wymogi w zakresie zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem, proponowane formy i sposoby likwidacji szkód, itd. Dlatego wybierając ofertę, powinniśmy mieć chociażby świadomość pytań, na które warto znać odpowiedzi. Namawiam Państwa do traktowania ubezpieczeń jako swoistej inwestycji w bezpieczeństwo. Czy właściwe jest inwestowanie „w ciemno”, bez wgłębiania się w szczegóły? Szerzej piszę o tym www.war-to.pl.

Tu prezentuję Państwu jedynie krótkie opisy typów niektórych ubezpieczeń oraz opisy ofert niektórych zakładów ubezpieczeń.