O firmie

Stawiam do dyspozycji swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Staram się oferować ubezpieczenia bardziej jako przewodnik po zawiłych meandrach ubezpieczeniowych, niż sprzedawca narzucający swoją opinię.

Licho tkwi w szczegółach. Zanim zdecydujecie Państwo co wybrać, proszę zdawać pytania.

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne. Nie tylko z uwagi na wysokość składki, ale również w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i konstrukcją oferty. Stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń definicje mogą się różnić w swej treści od pojęć obiegowych. Nie zawsze też dokładnie oznaczają to samo we wszystkich ofertach. Zakres ochrony to nie tylko kwestia definicji, katalogu wyłączeń i ograniczeń. Nie do końca jest tak, że Ubezpieczyciel odpowiada „za wszystko to, co nie zostało wyłączone”, za to, co dokładnie zdefiniowano w kategorii „od czego” i jako przedmiot ochrony. Warto zwrócić uwagę na sposób określania wartości mienia przyjętego do ubezpieczenia, wymogi dot. akceptacji tego mienia jako przedmiotu ubezpieczenia, wymagań w zakresie zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem, p.poż, proponowane formy i sposoby likwidacji szkód, a w ubezpieczeniach na życie np. na karencje, itd. Dlatego wybierając ofertę, powinniśmy mieć chociażby świadomość pytań, na które warto znać odpowiedzi.

Oddzielną kwestią, która nie powinna być lekceważona, to poziom Państwa zaufania do Ubezpieczyciela, jego procedur, zwłaszcza związanych z obsługą po szkodową klientów. Stwierdzenia; „małe jest piękne”, „duże jest piękne” są prawdziwe, tylko że to „piękno” w obu przypadkach bywa inne. Preferencje w tym zakresie to kwestia subiektywnego wyboru każdego z nas.

To Państwo decydujecie jakie kryterium eksploracji ofert i ich ustawienia ma przyjąć pośrednik, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Bardzo ważne dla pośrednika jest określenie przez klientów swoich preferencji, chociażby wg. następującego klucza: priorytet – ważne – ważne ale mogę zrezygnować, jeśli istotnie wpływa na wysokość składki – mniej ważne ale powinno być uwzględnione, o ile nie podwyższa znacząco składki – neutralne, bez znaczenia lub niepotrzebne.

Wspólnie przeanalizujmy wszystkie „za i przeciw” i wspólnie poszukajmy właściwego i jedynego, bo indywidualnego klucza wyboru oferty. Na szczególną atencję z mojej strony mogą liczyć ci Klienci, dla których cena ubezpieczenia nie jest jedynym i przesądzającym kryterium wyboru ubezpieczenia.

Prezentacja ofert ubezpieczeniowych to jakby zaproponowanie klientom do wyboru wielowariantowego projektu swoistej budowli. Jednak aby go stworzyć, wspólnie musimy określić na jakich fundamentach ma stać ta budowla, bez przesądzania jej kształtu. Te fundamenty, to Państwa potrzeby, oczekiwania, możliwości finansowania projektu i inne uwarunkowania. Abym mógł je poznać i na ich bazie przedstawić do negocjacji wstępne propozycje, zachęcam do wypełnienia tu zamieszczonego załącznika pt. „Analiza potrzeb klienta” (APK). Im więcej informacji się w nim znajdzie, tym precyzyjniej da się ustawić Państwu ofertę ubezpieczeniową. Proszę jednak najpierw zapoznać się z garścią informacji dot. poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.

APK nie jest obowiązkowa. Jedynym dokumentem bez którego podpisania nie będę mógł Państwu przedstawić oferty, to formularz zgód marketingowych (RODO).

Do pobrania: Klauzula zgodyKlauzula informacyjnaAnaliza potrzeb klienta