Czy ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, czy do kierowcy?

ubezpieczenie OCOC, czyli odpowiedzialność cywilna, to obowiązkowe ubezpieczenie każdego pojazdu mechanicznego na terenie Polski. Jego głównym celem jest ochrona osób trzecich (czyli innych uczestników ruchu drogowego), którzy mogą ponieść szkody w wyniku działania osób prowadzących pojazd. Ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie kosztów naprawy lub odszkodowania dla poszkodowanego, o czym mówi art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Ubezpieczenie OC – czy przypisane jest do samochodu, czy do kierowcy?

Otóż odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – ubezpieczenia komunikacyjne są przypisane do samochodu, a nie do kierowcy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych właściciel pojazdu ma obowiązek wykupić polisę OC niezależnie od tego, kto będzie nim kierował. Jeżeli różne osoby będą prowadziły ten sam pojazd, to wszyscy będą objęci ochroną ubezpieczeniową wynikającą z polisy OC wykupionej przez właściciela.

W przypadku sprzedaży samochodu, ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela razem z pojazdem. Oznacza to, że jeśli sprzedający miał ważne ubezpieczenie OC na swój pojazd, nowy nabywca również będzie korzystać z tej samej polisy, aż do jej wygaśnięcia. Warto jednak pamiętać, że przekazanie polisy OC nowemu właścicielowi powinno być zgłoszone do towarzystwa ubezpieczeniowego w ciągu 14 dni od momentu sprzedaży.

Warto również wspomnieć o indywidualnych ubezpieczeniach kierowców, których zakres obejmuje użytkowników pojazdów. Są to tzw. ubezpieczenia dobrowolne, na przykład NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku takiego ubezpieczenia zakres ochrony będzie obejmował także podróżnych i kierowców korzystających z pojazdu, którzy ucierpieli na skutek wypadku.