Czy domek letniskowy można ubezpieczyć?

domek letniskowyWedług polskiego prawa budowlanego domek letniskowy to tymczasowy obiekt budowlany, przeznaczony do sezonowego zamieszkania. Tego typu konstrukcje są zwykle stawiane na działkach rekreacyjnych i służą jako miejsce wypoczynku oraz rekreacji dla właścicieli. Domki letniskowe nie mogą być traktowane jako miejsce stałego zamieszkania. A jak wygląda kwestia ubezpieczenie takich obiektów? Sprawdźmy!

Domek letniskowy a OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zawierają definicję domku letniskowego jako nieruchomości przeznaczonej do czasowego zamieszkiwania przez właścicieli lub ich gości. Tego typu obiekty są traktowane jako odrębna kategoria nieruchomości, różniąca się od mieszkań czy domów jednorodzinnych. Ubezpieczyciele często oferują specjalne pakiety ubezpieczeniowe dedykowane właśnie tymczasowym obiektom budowlanym, uwzględniając m.in. ryzyko kradzieży, pożaru czy zniszczeń powstałych na skutek działania sił natury.

Ubezpieczając domek letniskowy, warto pamiętać o tym, aby dokładnie sprawdzić zakres obowiązywania polisy, a także doprecyzować, jakie mienie jest objęte ubezpieczeniem. Zastosowanie zapisów OWU może mieć istotne znaczenie dla możliwości dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody. 

Wymagania zakładów ubezpieczeniowych wobec domków letniskowych

Domek drewniany usadowiony na betonowych bloczkach oraz domek letniskowy zlokalizowany na działce rekreacyjnej (ogrodzie działkowym) można ubezpieczyć w większości zakładów ubezpieczeń. Decyzja o ubezpieczeniu domu letniskowego może zależeć od jego konstrukcji, stanu technicznego oraz rodzaju gruntów, na których stoi. Osobną kategorię stanowi Wóz Drzymały, czyli przenośny budynek mieszkalny, który nie jest trwale związany z gruntem. W świetle OWU poszczególnych ZU może być różnie klasyfikowany — jako domek letniskowy bądź inny obiekt mieszkalny. 
 
Charakter wykorzystywania domku letniskowego, jego usytuowanie oraz wyposażenie w instalacje mogą mieć znaczenie dla ZU podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Przykładowo ubezpieczalnia może oferować szerszy zakres ochrony dla domków letniskowych wyposażonych we wszystkie niezbędne instalacje, niż takich, które nie posiadają ich kompletnie.