Pośrednik ubezpieczeniowy w Toruniu

W branży pośrednictwa ubezpieczeniowego funkcjonuję od lipca 1993 roku, początkowo jako sprzedawca-pośrednik TUiR "WARTA" S.A. Od stycznia 1995 prowadzę działalność gospodarczą jako pośrednik ubezpieczeniowy. Przez kilkanaście lat byłem agentem autoryzowanym Grupy Warta S.A. Z punktu widzenia klienta oznaczało to, że oferowałem wyłączne ubezpieczenia tej Grupy. Od kilku lat współpracuję także z innymi zakładami ubezpieczeń, aktualnie z 10 spośród dostępnych na polskim rynku. Jestem również współpracownikiem LEADENHALL – Coverholder at Lloyd`s Polska S.A. oraz CBP Solutions.

Komunikacyjne

Więcej

Domów i mieszkań

Więcej

Na życie

Więcej

Turystyczne

Więcej

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

Swoim działaniem obejmuję w zasadzie wszystkie grupy ubezpieczeń. Jednakże mogę wskazać te, które stanowią swego rodzaju moją specjalizację. Mieszczą się one w czterech grupach: mienie osób fizycznych (ubezpieczenia mieszkań i domów, samochody), małe i średnie firmy, turystyczne i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na życie. Ubezpieczenia  małych i średnich przedsiębiorstw, to oprócz ich mienia, także OC przedsiębiorstw, OC przewoźnika drogowego oraz cargo. Ubezpieczenia komunikacyjne to nie tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) i AC/KR, ale cała gama ubezpieczeń towarzyszących, takich jak: NNW komunikacyjne, assistance, etc. Mam w swojej ofercie także OC w życiu prywatnym oraz OC zawodowe i szereg innych. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) mogą występować jako samodzielne oferty, najczęściej jednak są ważną częścią ubezpieczeń na życie – indywidualnych i grupowych. W tej pierwszej odsłonie często mają albo formę ogólną (dla każdego), albo formę specjalnie dostosowaną do określonej grupy odbiorców, np. ubezpieczenia tzw. szkolne, ubezpieczenia dla sportowców, etc. Oferty w zakresie ubezpieczeń turystycznych dedykowane są osobom podróżującym – po kraju lub za granicą. Ubezpieczenia na życie – ciągle powiększająca się paleta ofert, coraz bardziej zróżnicowanych (np. konglomerat z ubezpieczeniami wypadkowymi, kosztami leczenia, elementami oszczędnościowymi) lub wyspecjalizowanych (np. polisy posagowe, polisy dedykowane konkretnym grupom zawodowym, np. lekarzom).

image
image

Członek Akademii Doradców Ubezpieczeniowych

Jestem członkiem Akademii Doradców Ubezpieczeniowych. Przywiązuję dużą wagę do doradzania, a to wymaga stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. W swej pracy nie ograniczam się tylko do sprzedawania i obsługi posprzedażowej. Ważne są dla mnie relacje z moimi klientami, oparte na wzajemnym zaufaniu, rzetelności i lojalności. Coraz częściej zdarza mi się ubezpieczać dzieci i wnuki moich klientów, a więc kolejne pokolenia. Jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja i zobowiązanie do permanentnego podnoszenia poziomu swojego profesjonalizmu.